پاورپوینت 18 اسلایدی در مورد معماری ارگانیک

پاورپوینت 18 اسلایدی در مورد معماری ارگانیک

پاورپوینت 18 اسلایدی در مورد معماری ارگانیک

پاورپوینت کامل و 18 اسلایدی در مورد معماری ارگانیک

 

بخشی از این پارپوینت

 

 

معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد. رمانتیسم یک جنبش فلسفی، هنری و ادبی در اواخر قرن هجده و نوزده میلادی در شمال غربی اروپا بود که به سایر نقاط اروپا و آمریکا سرایت کرد.این جنبش واکنشی در مقابل خودگرایی عقل مدرن بود.
رماتیک ها به آن بخش از ذهن توجه داشتند که بیشتر درباره احساس و عواطف بود. در صورتی که برای فلسفه کلاسیک مانند دکارت و لیبنیتز، عقل و منطق اهمیت داشت.
کلاسیسم یا خرد باوری به مبنای علوم اثباتی مانند فیزیک و ریاضی و خرد و منطق معتقد است . در صورتی که رمانتیسم یا احساس باوری به تخیل،احساس،هیجان و عاطفه نظر دارد.اینجا هم مشاهده کنید